Arbetslöshet

Du som står utanför arbetsmarknaden kan genom kommunen delta i fasta aktiviteter och projekt med målet att du ska finna en väg till egenförsörjning genom arbete eller studier.

Aktiviteter och projekt genom kommunen

Kommunen erbjuder aktiviteter antingen genom olika arbetsmarknadsinsatser eller vuxenutbildningar. Läs mer på våra sidor om vuxenutbildning och arbetsmarknad.

Du som är arbetssökande

Om du vill få hjälp med ditt arbetssökande, ta del av arbetsförmedlingens service samt få a-kassa måste du skriva in dig på arbetsförmedlingen. Besök arbetsförmedlingens webbplats för mer information om vilka möjligheter som finns för arbetssökande.

Fler sidor inom ekonomi, socialbidrag

Budget- och skuldrådgivning

Rådgivning för dig som behöver hjälp med att planera din hushållsekonomi eller har problem med att betala dina skul

Ekonomiskt bistånd, socialbidrag

Ekonomisk hjälp till dig som inte kan försörja dig genom inkomst eller på annat sätt

God man, förvaltare, förmyndare

Här kan du hitta information om förmyndare, god man, förvaltare och överförmyndarverksamheten.

Konsumentvägledning

Råd och stöd kring konsumentfrågor för dig som är bosatt i Kalmar kommun

Stiftelser, donationsfonder

Stiftelser och donationsfonder Kalmar kommun

Senast uppdaterad: 31 maj 2021
Publicerad: 31 mars 2017