Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Bouppteckning och dödsboanmälan

När en person har avlidit ska det göras en bouppteckning. I vissa fall kan den ersättas med dödsboanmälan.

Bouppteckning

När någon har avlidit ska det göras en bouppteckning. Det är en skriftlig sammanställning av den avlidnes och den efterlevande makans eller makens tillgångar och skulder. Om den dödes tillgångar endast täcker begravningskostnader och andra kostnader i samband med dödsfallet kan bouppteckning ersättas med dödsboanmälan.

Dödsboanmälan

När en närstående har avlidit och om tillgångarna i boet endast täcker begravningskostnader och andra utgifter, kan du göra en dödsboanmälan. Dödboanmälan är en handling som i vissa fall ersätter bouppteckning. För dödsboanmälan gäller att den avlidne inte får efterlämna någon fast egendom
eller tomträtt i Sverige eller utomlands. Om den avlidne har det ska det istället göras en bouppteckning.

Dödsboanmälan gäller om:

 • Dödsboets tillgångar endast räcker till kostnader för begravning och andra utgifter i samband med dödsfallet
 • Det inte finns någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet.

Gör en dödsboanmälan

Det är kommunens socialtjänst som gör en skriftlig dödsboanmälan och skickar den till Skatteverket. Kontakta oss och be att få tala med socialtjänsten om att göra en dödsboanmälan.

 

 • Vid prövning av ekonomiskt bistånd till begravningskostnader tas ingen hänsyn till den avlidnes övriga skulder. Inga räkningar bör betalas efter dödsfallet till dess att utredning är klar.
 • Stoppa alla autogiron, eftersom begravningskostnaderna går före alla andra kostnader i dödsboet.
 • Säg upp lägenhet, el, telefon, tidning och andra abonnemangstyper.
 • Gör adressändring till den som ska förvalta dödsboet. Skatteverket skickar vanligtvis brev till dödsboet angående adressändring.
 • Anhöriga ärver inte den avlidnes skulder
 • Om personen vid dödsfallet var gift, tas vid bedömning av tillgångarna hänsyn till den avlidnes andel i den andra makens giftorättsgods.

 

 • Dödsfallsintyg med släktutredning, beställs från Skatteverket
 • Kontaktuppgifter och personnummer för samtliga dödsbodelägare
 • Kopia av den senaste deklarationen med bilagorna 1 och 4
 • Uppgifter om kontanter på dödsdagen
 • Kapital- och räntebesked från samtliga banker
 • Kontoutdrag för samtliga konton två veckor innan dödsdagen och framåt
 • Uppgifter om skulder på dödsdagen i samband med dödsfallet
 • Uppgifter om eventuell begravningsförsäkring och/eller tjänstegrupplivförsäkring
 • Offert eller räkning på begravningskostnad och/eller gravsten
 • Eventuellt testamente
 • Eventuella fodringar pga. fastighetsöverlåtelser
 • Finns efterlevande maka/make, lämna in kontoutdrag och deklaration även för denne
 • Har den avlidne andel i annat oskiftat dödsbo? Bifoga bouppteckning som visar detta

Fler sidor inom dödsfall och begravning

Begravning

Vad du bör tänka på när någon anhörig har avlidit

Senast uppdaterad: 4 februari 2019
Publicerad: 31 mars 2017