Namn

Villa Linné

Område

Oxhagen

Huvudman

Kalmar kommun

Andel behöriga lärare

Inställningar görs i metadata.