Namn

Vasallparken

Område

Funkabo

Huvudman

Privat utförare

Andel behöriga lärare

Inställningar görs i metadata.