Namn

Varvet

Område

Varvsholmen

Huvudman

Kalmar kommun

Inställningar görs i metadata.