Namn

Ståthållaren

Område

Tegelviken

Huvudman

Privat utförare

Inställningar görs i metadata.