Namn

Liljan

Område

Kalmarsundsparken

Huvudman

Privat utförare

Inställningar görs i metadata.