Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Seniorboende Stensberg

Plan 6 och 7 i på Stensberg, Ståthållaregatan 35, har tidigare varit seniorlägenheter.

Fler sidor inom boenden

Anpassat boende

Information om vem som kan få bostadsanpassningsbidrag och hur du söker det

Bostad med särskild service

För dig med funktionsnedsättning som har behov av särskilt stöd, vård eller anpassning av bostaden

Familjehem

Stöd för barn vid svårigheter i familjen som gör att ett barn inte kan bo hemma.

Trygghetsboende

I trygghetsboende har lägenheterna hög tillgänglighet och du har möjlighet till gemensamma måltider och aktiviteter

Vård- och omsorgsboenden

Om ditt behov av stöd inte längre kan tillgodoses i ditt hem kan du ansöka om lägenhet i vård- och omsorgsboende

Senast uppdaterad: 29 juli 2020
Publicerad: 2 november 2017