Hjälpmedel, bostadsanpassning och stöd i vardagen

Exempelbild. En brygga vid havet.

När det är svårt att göra saker på samma sätt som förr, kan det göra väldigt stor skillnad att använda någon form av hjälpmedel eller att man anpassar sin bostad. På den här sidan får du tips.

Innehåll

Publicerad: 31 januari 2024