Den egna hälsan

Exempelbild. En brygga vid havet.

Din egen hälsa är en viktig del i hur väl bostaden fungerar för dig. Det gäller inte minst din fysiska kapacitet, vad du orkar, vågar eller kan göra.

Innehåll