Hemtjänsten i Kalmar kommun har nått ett bättre resultat i Hemtjänstindex

Hemtjänstpersonal som sitter och prata med en omsorgstagare.

Under det senaste året har kommunens insatser inom hemtjänsten resulterat i en märkbar förbättring av Hemtjänstindex. Kalmar placerar sig på plats 21 av landets 290 kommuner.

En förbättring med nästan 150 placeringar! Denna framgångsrika utveckling beror på flera åtgärder och förändringar som har gjorts, för att möta omsorgstagarens individuella behov.

Några åtgärder som ligger till grund för resultatet är:

Utförande

  • Hemtjänstpersonalen tar hänsyn till dina åsikter, de utför sina arbetsuppgifter som de ska och omsorgstagaren är sammantaget nöjd med hemtjänsten.
  • Det känns tryggt att bo hemma, omsorgstagaren känner förtroende för personalen som kommer hem och de bemöts på ett bra sätt
  • Hemtjänstpersonalen kommer på utsatt tid och om det blir förändringar så meddelar det.

Stöd och utveckling

  • Omsorgstagaren kan få stöd av digitala tjänster såsom nattkamera eller digitala lås och kommunen har garantier kring trygghetslarm
  • Kommunen har rutiner för samverkan och samarbete med anhöriga
  • Kommunen har rutiner för säker vård och omsorg

- Professioner runt omsorgstagaren har tydliga roller och ansvarsfördelningar där de inkluderas och möts upp i tvärprofessionella möten och arbetssätt. Faktorer som fast omsorgskontakt och kontinuitet, tillsammans med tydlig information till omsorgstagare och deras anhöriga är några delar som har utvecklas. Genom att fortsätta arbeta i denna riktning hoppas vi kunna upprätthålla högt uppsatta mål tillsammans med våra omsorgstagare, säger Patrik Glasberg, förvaltningschef

Publicerad: 12 december 2023