Silviahemmet certifierar några av Kalmar kommun, Torsås kommun och Mörbylånga kommuns verksamheter

Glada personer från verksamheterna som blivit Silviacertifirade

Under 2023 har verksamheter inom Kalmar kommun, Torsås kommun och Mörbylånga kommun genom Kampradstiftelsen getts möjlighet att bli Silviahemscertifierade.

Det innebär att alla medarbetare vid en vård- och omsorgsenhet har fått en grundutbildning i demenskunskap. Arbetsledare har utbildats i teamarbete och minst två medarbetare per avdelning har fått reflektionsledarutbildning.

Utbildad personal, gott ledarskap och en gemensam vårdfilosofi är tre viktiga delar för att uppnå hög kvalitet inom vård och omsorg. De här tre områden har Silviahemmets certifieringsprogram främst fokus på.

Certifieringsprocessen utgörs av tre steg och när alla moment i processen är godkända överlämnas ett inramat och numrerat certifikat undertecknat av H.M. Drottningen.

Följande verksamheter har under året genomgått utbildningar som lett fram till att de den 6 december fick sina certifikat.

De verksamheter som blivit Silviacertifierade är:

  • Kalmar Kommun, Vänskapens väg
  • Torsås Kommun, Mariahemmet
  • Mörbylånga Kommun, Demensteam Hemtjänst
Senast uppdaterad: 7 mars 2024
Publicerad: 7 december 2023