Omsorgens dag – 1 200 medarbetare inspirerades i god och nära vård inom äldreomsorg

Mingelbild från Omsorgen dag inne på Kalmar teater

Omsorgens dag – 1 200 medarbetare inspirerades i god och nära vård inom äldreomsorg

Omsorgens dag anordnas på Kalmar teater för all personal inom omsorgsförvaltningen. Under tisdagen och torsdagen deltog 1200 medarbetare. Temat för dagen var Nära vård och omsorg. Syftet var att få kunskap och inspiration för att tillsammans kunna driva omställningen till en god och nära vård.

Nära vård och omsorg är ett förändrat sätt att arbeta och omställningen pågår runt om i Sverige. Nära vård och omsorg innebär att kommun och region tillsammans med invånaren utvecklar vården och omsorgen i samverkan och finns där invånaren behöver den – nära.

- För att hälso- och sjukvården och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög kvalitet, och kunna möta den demografiska utvecklingen och invånarnas behov krävs en omställning, En mer tillgänglig, närmare vård och omsorg kan tillsammans med nya arbetssätt i vården innebära att resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till fler, säger Patrik Glasberg, förvaltningschef.

Under Omsorgens dag fick man bland annat höra en anhörig berätta om sin situation med sin multisjuka mamma och alla vårdkontakter hon samordnar. Andra punkter under dagen var:

Vad innebär fast vårdkontakt och fast omsorgskontakt?

Tillsammans för bättre vård och omsorg med Primärvårdsteam

Välfärdsteknik – vad är det?

Hur hanterar vi utmaningen med att vi blir allt fler äldre men färre i arbetsför ålder? Förebyggande och hälsofrämjande arbete diskuterades och Träna 79+ med Friskis och Svettis.

Omsorgens dag anordnas över två dagar med sex pass för att alla medarbetare ska ha möjlighet att delta, då verksamheterna är i gång dygnet runt, varje dag och året om.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2023
Publicerad: 6 oktober 2023