Så löser omsorgen trycket på vård- och omsorgsboende

Under förra året prognostiserade omsorgsförvaltningen ett underskott om 28 boendeplatser i år.

Sedan dess har en rad förutsättningar ändrats. Bland annat har Södermöre tillkommit och antalet sökande till vård- och omsorgsboende har ökat snabbare än vad som var förutspått. Detta sammantaget med en stor ökning sökande, varav flera från andra kommuner, har gjort att prognosen överstigits markant.

Lägesbilden den 15 september 2023 är att det finns runt 70 personer med ej verkställda beslut om vård- och omsorgsboende. Varav 6 personer har väntat mer än 3 månader och ej erbjudits boende. Även trycket på korttidsboende är mycket stort med 96% beläggningsgrad.

Med de nya förutsättningarna har boendeplanen förändrats:

Under hösten öppnas 2 nya lägenheter på Ljungbyhemmet respektive Jungmansgården

Hösten 2023 - 7 nya lägenheter öppnas på Björkhaga
Hösten 2023 - 5 nya lägenheter på St Kristoffers väg
Vintern 2023/24 - 20 nya lägenheter öppnas på St Kristoffers väg
Hösten 2023 - 40 korttidsplatser öppnar på Villa Linné

Runt 2025/26 planeras ett nytt boende i Lindsdal med totalt 60 lägenheter varav 30 är helt nya.

- Vi har under lång tid byggt, öppnat och renoverat nya boenden. Det gör att vi i Kalmar har bland landets mest moderna boenden. Vi räknar med att med den nya uppdaterade planen kunna tillgodose det behov som finns i Kalmar när det gäller särskilt boende, även om trycket är exceptionellt stort just nu, säger Michael Ländin, ordförande i Omsorgsnämnden.

2014 Berga Backe (nytt)
2014 Jungmansgården (renoverat)
2014 Varvet (nytt)
2016 Ingelstorpsvägen (nytt/renoverat)
2018 Vänskapens väg (nytt)
2021 S:t Kristoffers väg (renoverat)
2022 Atlasvägen (nytt)
2023 Villa Linné (nytt) 2025/26 Lindsdal (nytt)
planeras

Omsorgsnämnden informerades om läget och planen på sammanträdet den 21 september.

Publicerad: 22 september 2023