Omsorgsnämndens stipendieutdelning 2023

Glada stipendievinnare från omsorgsnämndens stipendieutdelning 2023

Torsdag den 25 maj delade Michael Ländin, ordförande omsorgsnämnden och Mattias Ask, förvaltningschef ut stipendier till de studenter vid Linnéuniversitet som har skrivit intresseväckande och tillämpbara uppsatser inom området socialt arbete inom äldreomsorgen.

- Vi är glada över att vi har fått in uppsatser av hög kvalitet som vi kan använda för att vidareutveckla vården och omsorgen i Kalmar, säger Mattias Ask, förvaltningschef.

Stipendierna delades ut till

Sara Johansson och Weronika Mroz - Socialt arbete inom äldreomsorg
”Etisk diskriminering inom äldreomsorgen. En kvalitativ studie om hur enhetschefer arbetar med att hantera etnisk diskriminering på arbetsplatsen”

Anton Petersson och Annie Wennerström - Socialt arbete inom äldreomsorg
”Utbud eller behov? En kvalitativ studie av biståndshandläggare inom äldreomsorgen och deras erfarenheter av arbetet med äldres ofrivilliga ensamhet”

Vinnarna av de tre stipendierna belönas med 10 000 kronor per uppsats.

Publicerad: 25 maj 2023