Omsorgsförvaltningen satsar stort!

I samarbete med Kampradstiftelsen och Stiftelsen Silviahemmet utbildar omsorgsförvaltningen nu 160 medarbetare i demenskunskap.

Utbildningen syftar till att ge den äldre förbättrad livskvalitet genom att öka samarbetet mellan olika professioner som delar värdegrund och kunskap. Utbildad personal, tydligt ledarskap och en gemensam vårdfilosofi är tre viktiga delar för att uppnå hög kvalitet i vård och omsorg.

I november avslutas utbildningen med att vård-och omsorgsboendet på Vänskapens väg blir Silviahemcertifierat.

Alla professioner som arbetar nära omsorgstagaren får grundläggande värdegrundutbildning i personcentrerad vård och omsorg samt anhörigstöd, symtomkontroll, teamarbete och kommunikation. Undersköterskor, sjuksköterskor, rehabpersonal, samordnare, chefer, lokalvårdare, tekniker, vaktmästare och kökspersonal utbildas. Ett tiotal undersköterskor får även påbyggnad med reflektionsutbildning och de i arbetsledande befattning får ytterligare utbildning i att stärka teamarbetet.

– Silviahemmet har bedrivit kvalificerad utbildning i 25 år. En av initiativtagarna till utbildningskonceptet är Drottning Silvia, och hon är fortfarande en aktiv styrelsemedlem. Koncept bygger på att livskvalitet är möjlig att uppnå, även om man drabbats av en demenssjukdom. Det är en värdegrund som vi står bakom. Att vi kan satsa på att erbjuda alla professioner utbildningen på ett så stort boende som Vänskapens väg är helt fantastisk, säger Karin Jilkén, verksamhetschef för vård-och omsorgsboendena.

Publicerad: 10 maj 2023