Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Pris till årets hemtjänst 2022

Bryggans personal som fick pris som årets hemtjänst 2022

För att uppmärksamma goda föredömen prisar omsorgsförvaltningen årligen den hemtjänst som sammantaget har den bästa måluppfyllelsen i kombination med nöjda medarbetare och en ekonomi i balans.

Omsorgsförvaltningen i Kalmar har följande verksamhetsidé:
”I ett Kalmar för alla ska vi bidra till en god social omsorg och kommunal hälsa-och sjukvård av likvärdig kvalitet. Vi ska arbeta förebyggande, bevara självständighet och skapa trygghet för den enskilde. I kontakten med oss möter omsorgstagaren kompetent personal. Den enskildes medansvar och resurser ska tillvaratas.”

-För att uppmärksamma goda föredömen prisar omsorgsförvaltningen årligen den hemtjänst som sammantaget har den bästa måluppfyllelsen i kombination med nöjda medarbetare och en ekonomi i balans. I år tilldelas hemtjänsten Bryggaren, säger Madelene Andersson, verksamhetschef.

Motiveringen till priset lyder

Bryggaren är en mycket stabil enhet med ett par toppresultat!
En sammantagen nöjdhet: 91 procent (kommun- och riksgenomsnitt är 86 procent)
Nöjdhet bemötande är 100 procent
Aktuella genomförandeplaner med delaktighet: 100 procent
Hållbart medarbetarengagemang: 4,5 (av 5)
Budget i balans: Levererade 1procent överskott.

Så medarbetare som trivs, bra ledarskap och omsorgstagare som är nöjda med medarbetarna, allt detta inom budgetram. Grattis till Bryggaren!

Publicerad: 4 maj 2023