Pris till årets hemtjänst 2022

Bryggans personal som fick pris som årets hemtjänst 2022

För att uppmärksamma goda föredömen prisar omsorgsförvaltningen årligen den hemtjänst som sammantaget har den bästa måluppfyllelsen i kombination med nöjda medarbetare och en ekonomi i balans.

Omsorgsförvaltningen i Kalmar har följande verksamhetsidé:
”I ett Kalmar för alla ska vi bidra till en god social omsorg och kommunal hälsa-och sjukvård av likvärdig kvalitet. Vi ska arbeta förebyggande, bevara självständighet och skapa trygghet för den enskilde. I kontakten med oss möter omsorgstagaren kompetent personal. Den enskildes medansvar och resurser ska tillvaratas.”

-För att uppmärksamma goda föredömen prisar omsorgsförvaltningen årligen den hemtjänst som sammantaget har den bästa måluppfyllelsen i kombination med nöjda medarbetare och en ekonomi i balans. I år tilldelas hemtjänsten Bryggaren, säger Madelene Andersson, verksamhetschef.

Motiveringen till priset lyder

Bryggaren är en mycket stabil enhet med ett par toppresultat!
En sammantagen nöjdhet: 91 procent (kommun- och riksgenomsnitt är 86 procent)
Nöjdhet bemötande är 100 procent
Aktuella genomförandeplaner med delaktighet: 100 procent
Hållbart medarbetarengagemang: 4,5 (av 5)
Budget i balans: Levererade 1procent överskott.

Så medarbetare som trivs, bra ledarskap och omsorgstagare som är nöjda med medarbetarna, allt detta inom budgetram. Grattis till Bryggaren!

Publicerad: 4 maj 2023