Pris till årets vård- och omsorgsboende 2022

Glada vinnare till årets vård- och omsorgsboende 2022.

För att uppmärksamma goda föredömen prisar omsorgsförvaltningen årligen det vård-och omsorgsboende som sammantaget har den bästa måluppfyllelsen i kombination med nöjda medarbetare och en ekonomi i balans. I år tilldelas priset Enlidens vård-och omsorgsboende i Rockneby.

Omsorgsförvaltningen i Kalmar har följande verksamhetsidé:
”I ett Kalmar för alla ska vi bidra till en god social omsorg och kommunal hälsa-och sjukvård av likvärdig kvalitet. Vi ska arbeta förebyggande, bevara självständighet och skapa trygghet för den enskilde. I kontakten med oss möter omsorgstagaren kompetent personal. Den enskildes medansvar och resurser ska tillvaratas.”

Motiveringen lyder:

"De äldre på Enliden har sagt sitt.
Enligt socialstyrelsens brukarundersökning 2022 har de äldre på Enliden fullt förtroende för medarbetarna, som möter dem i dialog och gör dem delaktiga i beslut och aktiviteter. Boendet har dagliga aktiviteter antingen inomhus och utomhus och den sammantagna tryggheten och nöjdheten med boendet är mycket god."

Publicerad: 27 april 2023