Ny satsning på yrkessvenska inom äldreomsorgen

Illustration av fyra personer som pratar med varandra.

Omsorgsförvaltningen och Axel Weüdelskolan Komvux startar ett nytt samarbete med fokus på att stärka yrkessvenska inom äldreomsorgen i Kalmar kommun.

Under våren kommer en orienteringskurs i svenska att starta för att stärka det svenska språket i omsorgsarbetet. Målgruppen är i första hand tillsvidareanställda medarbetare som inte har tillräcklig språkkompetens för att klara arbetet på ett säkert sätt. Detta ger också en möjlighet för anställda vårdbiträden som inte har kunnat påbörja en undersköterskeutbildning genom äldreomsorgslyftet eller via vård- och omsorgsprogrammet på grund av bristande kunskap i svenska, att nu kunna stärka sina kunskaper.

– Detta är en del i vårt aktiva arbete att vara en språkutvecklande och inkluderande arbetsplats och där vi erbjuder en säker vård och omsorg. Det är också en oerhört viktig del i vårt kompetensförsörjningsarbete där allt fler medarbetare har en annan språkbakgrund än svenska. Därför är det extra viktigt att vi som arbetsgivare genomför den här typen av språkkompetensutvecklingsinsats tillsammans med skolan. Detta är en fantastisk och viktig möjlighet för både medarbetare och verksamhet, säger Mattias Ask, förvaltningschef.

Sammanlagt är 25 medarbetare aktuella för den nya utbildningssatsningen i yrkessvenska. Planen är att undervisningen startar upp i mitten av april och att pågå under 14 veckor.

– Det här en satsning som omsorgsförvaltningen och skolan gör tillsammans. Som skola kommer vi att erbjuda undervisning i yrkessvenska i grupp, men även individuell handledning utifrån medarbetarnas behov. Vi kommer också att ha cirka 4 timmars handledning per vecka för de som behöver extra stöd, för att möta medarbetarnas språkutvecklingsbehov, säger Monica Thiel, rektor.

Samarbetet delfinansieras med hjälp av Omställningsfonden som möjliggör att omsorgsförvaltningen kan köpa in utbildningen från Axel Weüdelskolan. Beträffande utbildningstiden kommer medarbetarna att få läsa yrkessvenska på betald arbetstid, vilket finansieras av omsorgsförvaltningen.

Publicerad: 24 februari 2023