Digital ungdomsmottagning når länets alla ungdomar

Från och med den 14 februari har alla ungdomar hela i Kalmar län möjlighet att söka stöd via en digital ungdomsmottagning.

- Ungdomsmottagningen är en lågtröskelverksamhet dit ungdomar själva kan söka råd och stöd, säger Carina Petersson, barnmorska och projektledare för satsningen. Genom den digitala mottagningen gör vi det ännu enklare för ungdomar i länet att söka stöd och hjälp. Tanken är inte att minska de fysiska besöken, utan att göra ungdomsmottagningen tillgänglig för fler.

Den digitala ungdomsmottagningen bemannas med barnmorska, kurator och läkare och är ett projekt i samarbete mellan Region Kalmar län och länets kommuner. Alla ungdomar i länet från 13 till 23 år är välkomna - tjejer, killar, transpersoner och personer som inte vill definiera sig. Mottagningen Digital ungdomsmottagning Kalmar län nås via 1177.se, umo.se och appen Ungdomsmottagning Kalmar län (UM). Alla besök är kostnadsfria.

- Den digitala ungdomsmottagningen är ett steg i att effektivisera det ökade vårdbehovet som finns. Men framför allt så ger vi våra ungdomar möjlighet att möta vård och stöd på deras egen arena – den digitala. På detta sätt säkerställer vi att fler som är i behov av stöd och råd nu lättare kan får hjälp, säger Camilla Freedeke, socialchef, Kalmar kommun.

Therese Gran Holgersson är barnmorska och har redan smygstartat med några videomöten.

- Redan första dagen vi öppnade hade det kommit in bokningar, säger hon. Det blev en bekräftelse på att behovet finns och att detta är något som ungdomarna väntat på, en snabb och smidig tillgänglighet. Det var en häftig känsla att det går att hjälpa genom olika sätta att mötas på.

Från och med den 14 februari öppnar även möjligheten att träffa en kurator digitalt. Det betyder att den digitala ungdomsmottagningen uppfyller de krav som ställs på att kallas ungdomsmottagning.

 

Publicerad: 14 februari 2023