Så påverkas kommunen av Humana-beskedet

Under tisdagen kom nyheten att IVO, Inspektionen för vård och omsorg, drar in Humanas tillstånd

Tillståndet som Humana Assistans har att bedriva verksamhet i Sverige vad gäller personlig assistans, ledsagarservice, avlösarservice och hemtjänst återkallas av Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO.

Enligt beslutet från IVO ska Humana Assistans ha avvecklat verksamheten senast den 10 februari 2023. Beslutet grundar sig i att IVO anser att bolaget inte uppfyller kravet på lämplighet att inneha tillstånd att bedriva dessa verksamheter.

Vad gör Socialförvaltningen i Kalmar kommun

Kommunen har det yttersta ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp de behöver. Därför kontaktas nu de kommuninvånare som har Humana Assistans som assistansanordnare, av biståndshandläggare med syfte att informera.

Publicerad: 1 februari 2023