Lyckat samarbete med ungdomar utökas till alla vård- och omsorgsboenden

Massor av ungdomar från Ung Omsorg uppställda i sidled på en yta med träd i bakgrunden

Äldreomsorgen står inför stora utmaningar framöver och Ung omsorg kan vara en del i lösningen till att hitta fler engagerade medarbetare inför framtiden.

Nästan sju av tio som bor på vård- och omsorgsboende besväras av ensamhet enligt en enkätundersökning från Socialstyrelsen.

Ung Omsorg finns över hela Sverige och ungdomarna har som syfte att träffa de äldre för ett socialt utbyte. Tanken är att ge de äldre lite guldkant på tillvaron och inspirera ungdomarna till ett framtida arbete i vårdsektorn. Som ett led i detta anordnar de aktiviteter såsom samtal, spela musik, högläsning ur en bok eller dagens tidning, fika och visa modern teknik.

Omsorgsförvaltningen har nu beslutat att under 2023 fortsätta samarbetet med Ung omsorg på alla vård- och omsorgsboenden.

- Vi ser fram emot att ungdomarna kan fortsätta och ge guldkant på de äldres tillvaro. Vi är nöjda över att kunna erbjuda ungdomar i Kalmar lärorika extra jobb och därigenom väcka ett intresse för vårdyrken hos ungdomarna. Det här är en win-win-win som är positivt för omsorgstagare, medarbetare och ungdomar, säger Michael Ländin, ordförande Omsorgsnämnden.

En utvärdering med ungdomarna visar att 92.9 procent kan tänka sig att arbeta extra inom vård- och omsorg vid sidan av kommande studier. 24,2 procent redan nu kan tänka sig välja vård- och omsorgsprogrammet.

- Det viktigaste och mest givande med Ung Omsorg enligt mig är vetskapen om att man verkligen gör skillnad. Vi har träffat äldre som i början pratade om att de inte vill leva längre och att det inte finns någon mening med livet. Efter tiden har gått har de i stället inte velat att vi ska lämna, skrattat och visat uppenbar livsglädje. Ung omsorg gör skillnad och det är det som är det fina med verksamheten, säger en teamleader.

- Ung Omsorg har varit aktiva på några av vård- och omsorgsboendena sedan juni månad och det värmer hjärtat att se utbytet mellan ungdomarna och de äldre. Därför känns det väldigt glädjande att vi under nästa år kan få till nya möten mellan ungdomar och äldre på alla vård- och omsorgsboenden i Kalmar kommun, säger verksamhetschef Karin Jilkén.

- Våra ungdomar har fått ett fantastiskt mottagande av de äldre och personalen. Att ungdomarna får känna att de kan göra skillnad på riktigt gör också att de blir peppade att vilja fortsätta jobba i äldreomsorgen, säger Benjamin Kainz, VD tillika en av grundarna av Ung Omsorg.

Publicerad: 2 december 2022