Fria arbetsskor till omsorgspersonal

Äldreomsorgen i Kalmar erbjuder samtlig tillsvidareanställd vård-och omsorgspersonal fria arbetsskor. Ett beslut i Tillsammanspaketet den största satsningen på äldreomsorgen i Kalmar kommun.

Arbetsskor är viktiga för arbetsmiljö på flera sätt. Exempelvis kan det minska halk- och smittorisker samt förebygga risk för ont i fötter eller i rygg.

- Är väldigt stolt över det här beslutet. Fria arbetsskor är både en arbetsmiljöfråga och en jämställdhetsfråga som nu får sin lösning en gång för alla, säger Michael Ländin, ordförande Omsorgsnämnden.

Sammantaget rör det sig om ca 1400 medarbetare, var av hälften arbetar i hemtjänst och hälften i vård-och omsorgsboende.

  • Medarbetare i hemtjänst förfogar över ett par vinterskor och ett par skor för övriga året.
  • Medarbetare på vård- och omsorgsboende förfogar över ett par skor som ska användas inomhus.

Nu förverkligas satsningen genom att påbörja skoutprovningen för alla vård- och omsorgsnära medarbetare. Sammantagen kostnad för satsningen beräknas till 2,5 miljoner kronor.

- Arbetsskor ska vara bekväma och vara lätta att ta på och av. När det gäller hemtjänst bör skor ha halksäker sula eller avtagbara halkskydd. Vi är väldigt glada över att vi nu under november kan prova ut och beställa arbetsskor till våra medarbetare, säger Mattias Ask, förvaltningschef.

Publicerad: 17 november 2022