Nöjda sommarvikarier kommer tillbaka till äldreomsorgen!

Att hitta semestervikarier till omsorgen är en utmaning. Kalmar kommun söker årligen cirka 450 vikarier. Merparten av dem kan tänka sig att arbeta inom äldreomsorgen även nästa år, visar en enkät som 50% av semestervikarierna svarat på.

Den årliga enkätundersökningen till anställda vikarier varje sommar är nu sammanställd. I år har enkäten gått ut till 335 semestervikarier och det har kommit in 168 svar (50%). Det är många som är positiva till att arbeta inom äldreomsorgen och att medarbetarna har stöttat och sett till att vikarierna har trivts.

- Det är glädjande att många av semestervikarierna kan tänka sig att komma tillbaka nästa år. Kontinuitet och kunskap är viktigt för att skapa en trygg vård och omsorg. Det skapar även bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö, säger Mattias Ask, förvaltningschef.

Synpunkter och upplevelser av våra sommarvikarier 2022 kan sammanfattas med att vikarierna har känt sig trygga eller mycket trygga i det arbete som de utfört. De har också upplevt webbutbildningen som har genomförts som bra/mycket bra. På frågan om årets semestervikarier är intresserade av att återkomma nästa sommar svarar 80% att de vill återkomma till omsorgen. Nedan är några av de svar som har kommit in:

”Härligt att jobba i hemtjänsten!”

”Jag tycker när man är helt ny på jobbet man måste ha lite längre introduktion”

”Bra bemötande av personalen och chefen, bra samarbete i gruppen, jag har lärt mig mycket om omvårdnaden, trivs jättemycket och jag är glad och nöjd med jobbet och personalen.”

”Har varit väldigt nöjd med detta sommarjobb. En väldigt bra arbetsplats som jag rekommenderar till andra. Mycket trevliga arbetskamrater som alltid hjälper till om det är något. Dock tycker jag det varit mycket lugnare nu efter mitten-skiftet. Känns som det är en större mängd personal eller så har jag bara lärt mig alla rutiner på ett bättre sätt."

”Mycket kunskap hos personalen som finns där och gör ett fantastiskt arbete.”

”Trevlig personal. Trevliga boende. Trygg och lugn arbetsmiljö.”

”Väldigt trevlig personal på avdelningen. Roligt att arbeta när man känner att man gör en insats för omsorgstagarna.”

- Positiva upplevelser och synpunkter i våra medarbetarenkäter. Men vi tar även till oss de önskemål om förbättringar inför 2023 som har kommit fram. Nu är uppstartsarbetet i gång med rekrytering till 2023. Vi kommer att börja med informationsträffar i oktober och november, sedan kommer rekryteringskampanjer fortgå fram under våren, avslutar förvaltningschef Mattias Ask.

Publicerad: 18 oktober 2022