Häng med oss ut för bättre folkhälsa

Tisdag den 6 september arrangeras den första träffen i friluftsgruppen Häng med oss ut!

Friluftsgruppen vänder sig till de personer som är över 18 år som finns inom socialpsykiatrins verksamhetsområde och som vill dra nytta av naturens alla hälsofördelar.

Häng med oss ut är ett samarbete mellan Kalmar kommun och Friluftsfrämjandet. Här får deltagarna möjlighet att i en anpassad friluftsgrupp testa på en mängd olika friluftsaktiviteter. Allt från promenad och bärplockning till att paddla kanot. Alla deltar på sina villkor med stöd av ledare som är vana att möta målgruppen i sitt dagliga arbete inom socialtjänsten. Gruppen träffas var tredje vecka under två terminer.

- Vi vill skapa möjligheter för våra brukare att komma ut i naturen och ta del av den positiva inverkan friluftslivet har för en bättre folkhälsa, säger Charlotte Lindquist, leg. fysioterapeut, hälso- och sjukvårdsteamet inom socialförvaltningen i Kalmar kommun.

Naturen har en mängd hälsofördelar – naturen minskar stress, depression och ångest och gör att vi rör på oss mer, sover bättre och mår bättre. Utifrån forskning kring naturens positiva effekter på återhämtning, kamratstöd och föreningsliv startades 2016 projekt Häng med oss ut i Skåne. Projektet som var ett samarbete mellan socialpsykiatrin i Sjöbo kommun och Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Sjöbo har spridits till flera andra platser i Sverige – nu kommer Häng med oss ut till Kalmar!

- Vår ambition är att alla ska kunna vara med i vår grupp och vi anpassar aktiviteterna efter de som ingår i gruppen. Vi vill också att alla ska känna att de kan komma oavsett om de har en bra eller dålig dag. Vi har en planerad aktivitet varje träff men vill man inte delta aktivt är man ändå välkommen att bara få kraft av naturen, säger Charlotte Lindquist.

- Häng med oss ut ligger fint i linje med den omställning till Nära vård som sker i landet idag där målet är att arbeta mer proaktivt och hälsofrämjande utifrån individuella förutsättningar och behov, säger Malin Holgert, verksamhetschef på socialförvaltningen.

Publicerad: 2 september 2022