Bemanningsläget inför sommaren – 330 vikarier är rekryterade till äldreomsorgen

Årets semesterrekrytering har varit en stor utmaning för äldreomsorgens verksamheter.

I januari månad hade omsorgsförvaltningen endast fått in ansökningar som motsvarade 60 procent jämfört med samma period föregående. Med anledning av det besvärliga rekryteringsläget vidtog omsorgsförvaltningen flera åtgärder för att säkra vård och omsorgen under sommaren som exempelvis:

  • Fyra undersköterskor anställdes på 50% som rekryteringsambassadörer och har aktivt arbetat ute på skolor och vid evenemang
  • Pensionärer som återgått i tjänst har erbjudits en högre lön under sommaren
  • Riktade marknadsföringsinsatser i sociala media, vid busshållplatser, lokala utskick och på verksamhetens bilar
  • Medarbetare har erbjudits att flytta sin semester mot ersättning
  • Erbjudande om värvningsbonus på 2 000 kr för att hitta semestervikarie
  • Användande av hyrsjuksköterskor via bemanningsföretag

Sammantaget har alla insatser givit ett positivt utfall i rekryterings- och bemanningsplaneringsarbetet inför sommaren. Ungefär 330 semestervikarier har rekryterats för att täcka behovet när ordinarie medarbetare har semester. Samtidigt har ungefär 125 medarbetare valt att flytta sin semester mot ersättning. Dessa medarbetare kommer att ta ut sin huvudsemester vid en senare del av året. Totalt kostar samtliga åtgärder cirka 6 miljoner kronor.

Rekryteringsarbetet fortlöper dock under hela sommaren då nya vård- och omsorgsbehov kan uppstå. Startskottet har också gått för planeringen av rekryteringsarbetet inför sommaren 2023.

- Bemanningsläget inför sommaren är och har varit ansträngt. I nuläget är det dock under kontroll, vilket känns mycket positivt. Både chefer och medarbetare har ställt upp för verksamheten och gjort ett oerhört aktivt rekryteringsarbete under våren för att vi ska kunna säkra en god vård och omsorg under semestermånaderna. Vi har drygt 1300 medarbetare i omsorgsförvaltningen och det känns bra att de medarbetare som har önskat huvudsemester i sommar har kunnat beviljats det, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Rekommendation om generellt användande av munskydd och/eller visir i vård- och omsorgsnära insatser tas bort

De regionala vårdhygieniska rekommendationerna har ändrats. Rekommendationen om ett generellt användande av munskydd och/eller visir i vård- och omsorgsnära insatser har tagits bort. De ska endast användas vid starkt nedsatt immunförsvar hos omsorgstagaren och vid misstänkt utbrott av Covid-19 där distans på 2 meter inte kan hållas.

- Förändringen innebär att vård- och omsorgens medarbetare inom exempelvis hemtjänst och vård- och omsorgsboende inte längre kommer att ha ett generellt användande av munskydd eller visir i vård- och omsorgsnära insatser. Ansiktsmask (FFP2) och visir kommer dock att fortsatt alltid bäras vid konstaterad Covid-19 i smittsam fas, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Mer kvalitetstid och införande av fast omsorgskontakt i hemtjänsten

En ny hemtjänstprocess är under införande i Kalmar. Syftet med den nya hemtjänsten är att stärka kvaliteten för omsorgstagarna. En viktig del i det nya arbetssättet är införandet av kvalitetstid som möjliggör tid för fast omsorgskontakt, omsorgstagare och legitimerad personal att tillsammans arbeta med att kvalitetssäkra vården och omsorgen för omsorgstagaren. Kvalitetstiden ger möjligheter för medarbetarna att dela med sig av erfarenheter som uppstår i det vardagliga arbetet med syfte att stärka kvalitén ytterligare.

Med kvalitetstid möjliggörs tid för fast omsorgskontakt, omsorgstagare och legitimerad personal att tillsammans arbeta med att kvalitetssäkra vården och omsorgen för omsorgstagaren. Kvalitetstiden ger möjligheter för medarbetarna att dela med sig av erfarenheter som uppstår i det vardagliga arbetet med syfte att stärka kvalitén ytterligare.

Medarbetaren som fast omsorgskontakt har ett personbundet ansvar och säkerställer all kvalité för en god sammanhållen vård- och omsorg utifrån omsorgstagarens behov och önskemål.

Som fast omsorgskontakt, till skillnad mot kontaktperson, är de inte bara länken emellan omsorgstagaren och hemtjänsten utan även länken emellan omsorgstagarens behov av stöd gentemot alla kontaktytor som finns runt om omsorgstagaren, vilket innebär stärkt kvalitet som trygghet, kontinuitet för en individanpassad vård och omsorg för omsorgstagaren.

Införandet av det nya kvalitativa arbetssättet i hemtjänstprocessen beräknas kosta 2,8 miljoner kronor på helåret och är en del av omsorgsnämndens nyligen beslutade äldreomsorgssatsning Tillsammans-paketet.

Publicerad: 23 juni 2022