Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

59-miljonerssatsning på medarbetare inom äldreomsorgen

Kommunens omsorgsnämnd har beslutat att tillsammans med Södermöre kommundelsnämnd lansera ett Tillsammans-paket, som innebär 59 miljoner kronor för en ännu bättre äldreomsorg i kommunen.

Satsningen är en del i arbetet med att bli topp 30 på äldreomsorg i Sverige.

- Det här är arbetsmiljösatsning ”på riktigt”. Förra året tog vi bort delade turer. Nu höjer vi bemanningen i äldreomsorgen med nästan 60 medarbetare. Det gör skillnad för både medarbetare och omsorgstagare, säger Michael Ländin, ordförande i omsorgsnämnden.

Den nya satsningen sker som riktade insatser 2022–23 inom hälso- och sjukvård, hemtjänst, vård- och omsorgsboende samt arbetsmiljö.

Satsningen finansieras genom kommunen och statsbidrag. Det sistnämnda får kommunen tack vare sitt arbete med att kraftigt minska andelen timanställda i omsorgen och att öka andelen sjuksköterskor på vård- och omsorgsboenden

Tillsammans-paketets åtgärder:

 • Förstärkta hälso- och sjukvårdsresurser inklusive två nya sjuksköterskor för att möta ett ökat vårdbehov. 2 500 000 kronor
 • Bättre förutsättningar för landsbygdens hemtjänst som har längre körsträckor. 1 700 000 kronor 2022
 • Mer kvalitetstid och införandet av fast omsorgskontakt i hemtjänsten. 500 000 kronor 2022 och 3 100 000 kronor 2023
 • Två nya enhetschefer inom sociala omsorg för att förbättra chefernas arbetsmiljö. 2 000 000 kronor
 • KLIRA (Kalmar kommuns lärande för inspiration) - reflektionsprojekt och återhämtning för vårdens och omsorgens medarbetare. 2 800 000 kronor 2022
 • Fria arbetsskor för medarbetare. 2 500 000 kronor
  Extra resurser till enheter som har haft en hög korttidsfrånvaro på grund av pandemin. 3 500 000 kronor
 • Förstärkning av korttidsverksamheten med en successiv utökning med tio nya korttidsplatser. 2 000 000 kronor
 • Möjlighet till ändrade nattscheman på vård- och omsorgsboenden och i hemtjänst. Från 9-timmars till 10-timmarsnätter i schemat. 7 000 000 kronor
 • Förstärkt grundbemanning vid vård- och omsorgsboende inklusive korttid. 31 900 000 kronor
Publicerad: 23 juni 2022