I socialförvaltningen är det individens behov som står i centrum

Individens behov i centrum, IBIC, är ett arbetssätt som Socialstyrelsen tagit fram för socialtjänsten för att identifiera och beskriva individens behov, resurser, mål och resultat.

IBIC ger stöd för att arbeta systematiskt med individens behov i sitt dagliga liv samt att dokumentera stödet på ett strukturerat sätt.

Arbetssättet lägger grunden för ett gemensamt synsätt och språk för att dokumentera stöd till personer utifrån socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, oavsett insats, ålder eller funktionsnedsättning.

- Våra medarbetare har ett stort intresse och engagemang i sitt arbete. Nu har vi fått ett gemensamt språk för att vi ska mena och uppfatta samma saker när vi utbyter information om stödet som de vi finns till för behöver, säger Camilla Freedeke, chef för socialförvaltningen.

Socialförvaltningen i Kalmar kommun har i maj utbildat alla berörda medarbetare, 766 personer, i det nya arbetssättet. Med IBIC ökar individens delaktighet i utredning, planering, genomförande och uppföljning av stödet.

Nu när alla medarbetare har grunderna i IBIC fortsätter förändringsarbetet för att säkra att arbetssättet används som tänkt över tid.

Publicerad: 27 maj 2022