Satsning för att öka kunskapen om självskadebeteende

Som medarbetare i socialtjänsten möter man många personer med olika behov och beteende varje dag. Vissa personer visar emotionell instabilitet, impuls- och känslostyrda beteenden och självdestruktiva, självskadande eller suicidala beteenden.

Under våren genomförs en stor utbildningsinsats på socialförvaltningen i Kalmar kommun för att öka förmågan om att hantera svåra samtal och situationer, förbättra förståelsen för självskadebeteende och utveckla hjälpande färdigheter i möte med personer med självskadebeteende.

- Utbildningen är till stor nytta i vårt dagliga arbete med hur vi ska bemöta människor i olika situationer. Den ger oss en större förståelse för dem vi är där för, säger Annelie Jarlevid Johansson, enhetschef inom socialpsykiatrin.

Utbildningsinnehållet har tagits fram för att passa socialtjänstens behov och baseras främst på tankegångar från dialektisk beteendeterapi (DBT), men även kognitiv beteendeterapi (KBT). Under utbildningen kommer vanligt förekommande problem och utmaningar att belysas genom föreläsningar, diskussioner och övningar. Fokus ligger på:

  • Människor i kris och känslomässig obalans
  • Självskadebeteendets funktion
  • Biosocial teori
  • Medveten närvaro
  • Primära känslor och deras funktion
  • Acceptans- och valideringsfärdigheter
  • Förändringsstrategier och färdigheter för känsloreglering
  • Dialektik och effektiva antaganden
  • Förhållningssätt och bemötande, s.k. dialektisk samtalsstil

Utbildningen är en del av Nationella Självskadeprojektets arbete med att förbättra vårdinsatser. Det ligger också i linje med de rekommendationer för insatser vid självskadebeteende som Socialdepartementet och SKR, Sveriges kommuner och regioner, har tagit fram.

- Det har varit en mycket bra utbildning som borde vara obligatorisk för alla i socialtjänsten, säger Amela Seferovic, medarbetare på socialförvaltningen som har gått utbildningen.

Publicerad: 20 maj 2022