Fortsatt avrådan från besök vid vård- och omsorgsboendet Ingelstorpsvägen avdelning A.

Ett smittspårningsarbete ska ske på Ingelstorpsvägen avdelning A, eftersom ytterligare en omsorgstagare har konstaterad smitta covid-19.

På inrådan av smittskyddsenheten avråder kommunen från besök på boendet fram till och med den 6 mars.

På så sätt minimeras risken för ytterligare smittspridning och avrådan blir även en skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd.

Senast uppdaterad: 2 mars 2022
Publicerad: 28 februari 2022