Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med fredag den 26 maj klockan 12.00, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Fortsatt avrådan från besök vid vård- och omsorgsboendet Ingelstorpsvägen avdelning A.

Ett smittspårningsarbete ska ske på Ingelstorpsvägen avdelning A, eftersom ytterligare en omsorgstagare har konstaterad smitta covid-19.

På inrådan av smittskyddsenheten avråder kommunen från besök på boendet fram till och med den 6 mars.

På så sätt minimeras risken för ytterligare smittspridning och avrådan blir även en skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd.

Senast uppdaterad: 2 mars 2022
Publicerad: 28 februari 2022