Avrådan från besök vid vård- och omsorgsboendet Jungmansgården avdelningar Ekan och Skutan

Ett smittspårningsarbete sker på Jungmansgården avdelningar Ekan och Skutan, eftersom både omsorgstagare och medarbetare har konstaterad smitta i covid-19.

På inrådan av smittskyddsenheten avråder kommunen från besök på boendet fram till och med den 15 februari. På så sätt minimeras risken för ytterligare smittspridning och avrådan blir även en skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd.

– Vi förstår att avrådan från besök blir en begränsning för både omsorgstagare vid vård- och omsorgsboendet och deras närstående. Men vi vill minimera risken för ytterligare smittspridning, säger Mattias Ask, förvaltningschef.

Publicerad: 8 februari 2022