Avrådan från besök vid vård- och omsorgsboendet S:t Kristoffers väg 3C

Ett smittspårningsarbete ska ske på avdelning C vid vård- och omsorgsboendet S:t Kristoffers väg 3, eftersom en omsorgstagare har konstaterad smitta covid-19.

På inrådan av smittskyddsenheten avråder kommunen från besök på boendet fram till och med den 4 februari. På så sätt minimeras risken för ytterligare smittspridning och avrådan blir även en skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd.

– Vi förstår att avrådan från besök blir en begränsning för både omsorgstagare vid vård- och omsorgsboendet och deras närstående. Men vi vill minimera risken för ytterligare smittspridning, säger Mattias Ask, förvaltningschef.

Publicerad: 31 januari 2022