Avrådan från besök vid vård- och omsorgsboendet Vänskapens väg J-K

Ett smittspårningsarbete ska ske vid vård- och omsorgsboendet Vänskapens vägs avdelningar J och K, eftersom en omsorgstagare är smittad med covid-19.

På inrådan av smittskyddsenheten avråder kommunen från besök på boendet fram till och med måndagen den 24 januari. På så sätt minimeras risken för ytterligare smittspridning och avrådan blir även en skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd.

– Vi förstår att avrådan från besök blir en begränsning för både omsorgstagare vid vård- och omsorgsboendet och deras närstående. Men vi vill minimera risken för ytterligare smittspridning, säger Mattias Ask, förvaltningschef.

Publicerad: 18 januari 2022