Avrådan från besök vid vård- och omsorgsboendet Ingelstorpsvägen 1

Ett smittspårningsarbete ska ske vid vård- och omsorgsboendet Ingelstorpsvägen 1, eftersom två medarbetare är smittade med covid-19. Ingen omsorgstagare är dock smittad.

På inrådan av smittskyddsenheten avråder kommunen från besök på boendets avdelningar A, B, C och D fram till och med fredagen den 21 januari. På så sätt minimeras risken för ytterligare smittspridning och avrådan blir även en skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd.

– Vi förstår att avrådan från besök blir en begränsning för både omsorgstagare vid vård- och omsorgsboendet och deras närstående. Men vi vill minimera risken för ytterligare smittspridning, säger Mattias Ask, förvaltningschef.

Publicerad: 14 januari 2022