Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Stor satsning på språkutveckling i Kalmars äldreomsorg − antalet nya språkombud fördubblas

Stor satsning på språkutveckling i Kalmars äldreomsorg − antalet nya språkombud fördubblas

Nu genomförs en utbildningssatsning som innebär att 24 nya undersköterskor ska utbildas till språkombud i Kalmars äldreomsorg. Idag är redan cirka 20 undersköterskor färdigutbildade språkombud. Det innebär att fram emot vårkanten kommer antalet språkombud inom Kalmars äldreomsorg att ha fördubblats. Språkombudet har till uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling.

− Fler språkombud är en strategiskt viktig satsning för att klara kompetensförsörjningen inom äldreomsorgen. Vi kommer att behöva rekrytera många nya medarbetare i framtiden för att kunna ge omsorgstagarna en trygg och säker äldreomsorg. Då är det också oerhört centralt att vi arbetar med ett inkluderande, språkstödjande och kunskapsbaserat arbetssätt som gör detta möjligt, säger omsorgsnämndens ordförande Michael Ländin (S).

Språkombudsutbildningen är i enlighet med Vård- och omsorgcollege framtagna koncept. I Kalmar äldreomsorg kommer en majoritet av de nya språkombuden att utbildas inom ram av det pågående omställningsfondsprojektet Språkutvecklande arbetsplatser. Projektet syftar till komma i gång med det språkutvecklande arbetet i hela verksamheten.

− Med språkombud och ett språkutvecklande arbetssätt stärks språket på arbetsplatsen genom kunskap och vilja att stötta varandra, säger Maria Nyblom, projektledare och utbildare.

För att bli språkombud måste man vara utbildad undersköterska. Utbildningen är på fyra heldagar. Deltagarna får mycket kunskap kring språk; vad som kan vara svårt, hur man kan stötta varandra, tips på hur man kan utveckla och förbättra olika typer av skriftligt material men även en djupare förståelse kring sitt eget språk och kunskap kring kulturella skillnader och språkliga missförstånd.

Linda Jönsson, undersköterska i Kalmars äldreomsorg, är en av dem som redan för ett drygt år sedan utbildade sig till språkombud. Under kursens gång insåg hon att ansvaret för språkutvecklingen inte bara ligger hos dem med svenska som andraspråk, utan även på henne själv.

− Jag blev medveten om att jag själv kan göra mig förstådd på ett tydligare sätt. Nu pratar jag långsammare och är mer uppmärksam på om min kollega har förstått vad jag har sagt. Jag ser personen i ögonen och avslutar med att fråga om budskapet har nått fram. Det har blivit ett annat sätt att jobba, berättar Linda Jönsson.

Sin förändrade syn på kommunikation har Linda Jönsson kunnat föra över på sina kollegor. Nu har klimatet på arbetsplatsen blivit mycket bättre tack vare bättre kommunikation över lag. Atmosfären har blivit mer tillåtande och det är helt accepterat att använda hjälpmedel som översättningsappar och checklistor. Det är också helt ok att säga att man inte förstår.

− Vi hjälps åt på ett helt annat sätt nu och det är inte lika mycket skitsnack. Vi tar tag i språkförbistringarna direkt, säger Linda Jönsson.

Omsorgsförvaltningens omställningsfondsprojekt Språkutvecklande arbetsplats omsluter drygt 1 miljon kronor. Satsningen på 24 nya språkombud kostar cirka 125 000 kronor och finansieras delvis av den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet.

Publicerad: 10 januari 2022