Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Nästa kliv efter Kalmarlyftet för en ännu bättre äldreomsorg

För sjätte året i rad kan omsorgsnämnden presentera en verksamhetsbudget utan besparingskrav.

Pandemins utmaningar bedöms ha en fortsatt påverkan på äldreomsorgen under 2022 men det finns trots covid-19 utrymme för verksamhets- och arbetsmiljöförbättringar.

Ordning och reda i ekonomin ger nämnden förutsättningar att möta ett växande behov av omsorg. Antalet äldre personer i Kalmar blir allt fler och det är en utmaning.

- Nu lägger vi över 30 miljoner kronor i helårskostnader på en ännu tryggare och bättre äldreomsorg i Kalmar, säger Michael Ländin (S), omsorgsnämndens ordförande.

Omsorgsnämnden behåller också årets satsningar i Kalmarlyftet på 9 miljoner kronor med bland annat slopade delade turer, verksamhetsanpassade resurspass (även kallade ”TTF:er”) och klimatanpassningar.

Tryggt att åldras i Kalmar

Antalet äldre blir allt fler i Kalmar kommun. Fram till 2030 förväntas antalet Kalmarbor som är 65 år eller äldre att öka med drygt 2000 personer.

För att möta befolkningsutvecklingen har omsorgsnämnden byggt om och byggt till sex vård- och omsorgsboenden de senaste tio åren. Senast stod det helrenoverade vård- och omsorgsboendet St Kristoffers väg 3 klart med 72 moderna och ändamålsenliga lägenheter.

- I april 2022 tar vi nästa steg i den här omfattande byggnationssatsningen. Då kommer det helt nya vård- och omsorgsboendeboende på Karlssons äng, Atlasvägen 2, att stå klart med 60 lägenheter. Det kommer att bli ett modernt och tryggt boende som innebär ett nettotillskott på 26 vård- och omsorgslägenheter, säger Michael Ländin (S).

Sammantaget kommer satsningen på det nya vård-och omsorgsboendet att innebära en årlig kostnadsökning på 17 miljoner kronor för Kalmars äldreomsorg.

Minskad arbetstid för nattarbetare

I 2022 års verksamhetsplan för omsorgsnämnden finns även den nationella överenskommelsen om minskad veckoarbetstid för nattarbetare i Kommunals avtalsområde. I praktiken innebär det att medarbetare som arbetar natt inom hemtjänst eller på vård- och omsorgsboende kommer att få minskad veckoarbetstid från 36,33 timmar till 34,33 timmar i veckan.

Omsorgsnämnden avsätter 3,5 miljoner kronor för att täcka de ökade kostnader som arbetstidsförkortningen innebär. Den minskade veckoarbetstiden för äldreomsorgens medarbetare gäller från den 1 april nästa år.

I april startar även en annan arbetsmiljö- och verksamhetsförbättring. Då tar serviceförvaltningens utbildade medarbetare inom lokalvården över städet i den kommunala hemtjänsten. Syftet med samarbetet är att öka kvaliteten för omsorgstagarna, genom att insatserna utförs av proffs. Omsorgen ges av undersköterskor och städet utförs av lokalvårdare.

- En annan viktig del för omsorgen är att öka attraktiviteten att arbeta som undersköterska, vi tror att en mer renodlad omsorgstjänst är en viktig faktor, säger Filip Qvarnström (C), ledamot i omsorgsnämnden.

Nämnden tar höjd för konsekvenser av pandemin

Pandemins utmaningar fortsätter att påverka äldreomsorgen under 2022. Därför avsätter omsorgsnämnden 10 miljoner kronor i verksamhetsplanen för att säkra tillgången till skyddsutrustning och för att arbetet med att minska risken för smittspridning av covid-19 ska kunna fortsätta på ett tryggt och säkert sätt.

- Verksamheten är och har varit ansträngd under en längre tid, men har klarat av utmaningen väl. Vi är oerhört stolta över de fantastiska insatser som alla medarbetare utför och som har inneburit att vi har kunnat tillhandahålla en god vård och omsorg dygnet runt under pandemin, säger Richard Deichmann (V), andre viceordförande i omsorgsnämnden.

Samlade satsningar i verksamhetsplan med budget för omsorgsförvaltningen


Tabell: Samlade satsningar i verksamhetsplan med budget för omsorgsförvaltningen

2021

“Kalmarlyftet” med slopade delade turer, verksamhetsanpassade TTF:er, klimatanpassningar

9 miljoner kronor

2022

Årlig driftkostnadsökning för det nya vård- och omsorgsboendet Atlasvägen 2 med 60 lägenheter (nettotillskott på 26 lägenheter)

17 miljoner kronor

2022

Årlig kostnadsökning för minskad veckoarbetstid för nattarbetare inom hemtjänst och vård- och omsorgsboende

3,5 miljoner kronor

2022

Skyddsutrustning för en säkrare vård- och omsorg samt arbetsmiljö under pandemin.

10 miljoner kronor

Publicerad: 16 december 2021