Kommunen avråder starkt från alla besök vid vård- och omsorgsboendet Frikadellen och stänger tillfälligt träffpunkten

En omsorgstagare och enstaka medarbetare vid vård- och omsorgsboendet Frikadellen i Lindsdal har bekräftad smitta av covid-19.

Eftersom smitta av covid-19 har konstaterats vid boendet ska smittspårning genomföras. För att minimera risken för ytterligare smittspridning och som en viktig skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd, införs en stark avrådan från besök på boendet fram till och med den 27 november. Dessutom är träffpunkten, som ligger i samma byggnad, stängd för samtliga besökare fram till samma datum.

- Vi ser en tillfällig stark besöksavrådan och stängning av träffpunkten som nödvändig för att minimera risken för smittspridning av covid-19. Vi förstår att avrådan från besök och stängningen blir en begränsning för både omsorgstagare på vård- och omsorgsboendet och deras närstående samt för besökare till träffpunkten, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Anhörig till berörd omsorgstagare är informerad.

Senast uppdaterad: 19 november 2021
Publicerad: 15 november 2021