Kalmar kommun avråder starkt från samtliga besök på vård- och omsorgsboendet Jungmansgården

Kalmar kommun avråder starkt från samtliga besök på vård- och omsorgsboendet Jungmansgården

En omsorgstagare vid Jungmansgården i Norrliden har bekräftad smitta av covid-19.

För att minimera risken för ytterligare smittspridning och som en viktig skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd införs en stark avrådan från besök på boendet fram till och med den 15 oktober.

I dagsläget har bara smitta konstaterats vid en avdelning av boendet och ett större smittspårningsarbete genomförs.

- Vi ser en tillfällig stark avrådan som nödvändig för att minimera risken för smittspridning av covid-19. Vi förstår att avrådan från besök blir en begränsning för både omsorgstagare på vård- och omsorgsboendet och deras närstående, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Anhöriga till omsorgstagaren är informerade.

Publicerad: 11 oktober 2021