Våra träffpunkter öppnar upp ännu mer

I samband med att restriktionerna hävs kommer även fler begränsningar på våra träffpunktverksameter att tas bort.

För allas trygghet kommer aktiviteter i våra träffpunktsverksamheter fortfarande utföras med avstånd, vilket gör att det finns ett maxantal på hur många personer som får vistas i lokalen på respektive träffpunkt. Maxantalet kan skilja mellan träffpunkterna och beror på lokalens storlek. Vid ingången till träffpunkterna framgår det vad maxantalet för lokalen är.

Precis som tidigare har du som besökare ett personligt ansvar för att skydda dig själv och andra mot spridningen av smitta. Med det menas att alla behöver tänka igenom hur hen kan undvika att bli smittad och smitta andra.

Oavsett om besökaren är vaccinerad eller inte tänk på att:

  • Hålla avstånd – undvik trängsel.
  • Stanna hemma om du är sjuk.
  • Stanna hemma om någon i ditt hushåll är sjuk.
  • Nys och hosta i armvecket.
  • Visa hänsyn till dina medmänniskor.
  • Tvätta händerna noga och ofta.
Publicerad: 6 oktober 2021