Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Bilbrand utanför vård- och omsorgsboendet Vänskapens väg

Sent under måndagskvällen brann ett antal av omsorgsförvaltningens bilar utanför vård- och omsorgsboendet Vänskapens väg.

4 bilar totalförstördes (3 el och 1 biogas) och 2 bilar brandskadades och behöver saneras.

Boendet blev inte skadat, men området runtomkring har varit påverkat av den giftiga rök som spreds från branden. Under natten sattes extra personal in och chefer kallades in till Vänskapens väg för att trygga verksamheten.

På inrådan av Räddningstjänsten utförde verksamheten en beredskapsplanering för att kunna göra en intern evakuering inom huset ifall giftig skulle komma in i någon del av boendet. Denna åtgärd behövde lyckligtvis inte genomföras.

Branden har haft följande konsekvenser för de som ska arbeta, besöka eller utföra ärenden på Vänskapens väg under tisdagen den 5 oktober:

 • Huvudentréerna på framsidan av huset fick ej användas under dagen. Denna restriktion har nu släppts.
 • Huvudentrén var tidigare låst under dagen, men har åter öppnats.
 • All personal och besökare var tidigare tvungna att använda entrén på baksidan av huset. Räddningstjänsten tillåter nu att huvudingången åter används som entré.
 • Alla transporter måste ske via baksidan av huset. Från och med onsdag den 6 oktober hävs denna restriktion.
 • Dagverksamheten var inställd idag, men har åter öppet imorgon.
 • Parkeringen är åter öppen för användande.
 • Ingen får vistas inom det avspärrade området som fortfarande finns kvar.

Åtgärder som har vidtagits av omsorgsförvaltningen:

 • Beredskap finns för medarbetare som har behov av samtal eller krisstöd med anledning av den inträffade händelsen.
 • Kurator finns tillgänglig om omsorgstagare har behov av samtal som inte kan genomföras av omsorgspersonal.
 • Extra väktarbevakning runt boendet är beställt med start ikväll i trygghetsskapande syfte.
 • Uppföljning görs med Rikshem för att gå igenom nattens händelser.
 • Vi har omfördelat bilar och tagit in ersättningsfordon för att lösa verksamheten.
Publicerad: 5 oktober 2021