Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Etappvis öppnande av kommunens träffpunkter

Träffpunkterna är en viktig mötesplats för Kalmar kommuns seniorer. Syftet med träffpunkterna är att få socialt utbyte genom att umgås under enklare former, känna samhörighet och få stöd i vardagen.

Publicerad: 1 juli 2021