Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Omsorgsförvaltningen har rapporterat in två Lex Sarah-incidenter till IVO

Omsorgsförvaltningen gör två Lex Sarah-anmälningar till IVO, Inspektionen för vård och omsorg, med anledning av två incidenter som är kopplat till teknisk utrustning.

Den ena incidenten inträffade i samband med ett driftstopp av förvaltningens trygghetslarm. Under händelsen användes fastställd rutin för händelser av detta slag. Det kan dock konstateras att det trots detta skett en fallolycka som lett till att omsorgstagare försökt att använda sitt trygghetslarm i samband med en fallolycka. Omsorgstagaren hade i enlighet med omsorgsförvaltningens rutin informerats om att trygghetslarmen låg nere och i samband med detta tackat nej till extra kontakt fram till att trygghetslarmen skulle börja fungera igen.

Den andra incidenten rör en omsorgstagare med gps-larm som tagit sig utanför sin trygghetszon. Omsorgspersonalen saknade kännedom om var den aktuella omsorgstagaren befann sig. Polisen kontaktades som hittade omsorgstagaren välbehållen. Utredningen av händelsen visar brister både på teknisk utrustning och utförande av insatser som bidragit till att berörd omsorgstagare lämnade sin trygghetszon utan fungerande gps-larm och inte kunde eftersökas av personal.

Omsorgsförvaltningen har genomfört Lex Sarah-utredningar i syfte att förhindra att liknande scenario kan ske i framtiden. Bland de åtgärder som vidtas för att förhindra att liknande händelser kan inträffa igen ingår:

  • Gps-larm byts ut och fler besök planeras in för laddning av gps-larm.
  • Utbildning och samtal med alla medarbetare om förhållningssättet vid hantering av gps-larm
  • Nya riktlinjer och rutiner har arbetats fram kring hantering av gps-larm
  • Översyn av förvaltningens rutin gällande trygghetslarm vid driftbrott för att tydliggöra möjlighet att kalla in annan personal i organisationen för att bistå i kontakten med omsorgstagare
Publicerad: 21 juni 2021