Sjukhemslokaler från 1969 blir kommunens nya flaggskepp

De senaste tio åren har Kalmar kommun satsat på att bygga nya vård- och omsorgsboenden i kommunen. Senast i raden är S:t Kristoffers väg 3, tidigare Oxhagshemmet.

Omsorgstagarna flyttar in i nyrenoverade lokaler med högre standard och ett förändrat arbetssätt som följd. Här finns 30 nyrenoverade lägenheter, kortidsverksamhet med 42 platser, restaurang Oxen och en träffpunktsverksamhet - allt under samma tak.

Sjukhemslokalerna från 1969 har medvetet renoverats för att öka omsorgstagarnas självständighet och medarbetarnas arbetsmiljö. Lägenheterna har placerats på bottenplan för att omsorgstagarna lättare ska kunna komma ut i trädgården och till de naturnära omgivningarna, men också för att ha närmre till mötesplatser och sociala sammanhang som träffpunkt, restaurang och café. Standarden blir högre och man arbetar också med ett förändrat och modernt arbetssätt.

- Det här är kommunens nya flaggskepp! Det är lokaler som möjliggör ett modernt arbetssätt, som även är anpassade till dagens omsorg med framtidens välfärdsteknik, säger Michael Ländin (S), ordförande omsorgsnämnden i Kalmar kommun.

Korttidsverksamhet som stärker omsorgstagaren

Korttidsverksamheten har i uppdrag att tillfälligt tillgodose behov av vård- och omsorg som inte kan ges i omsorgstagarens hem. Omsorgstagaren ska få hjälp till att stärka sin förmåga och klara sin vardag för att kunna flytta hem igen. Korttidsvistelsen kan också ha till syfte att avlasta anhöriga, eller tillfälligt i väntan på ett flytta till ett vård- och omsorgsboendet. Nytt för korttidsverksamheten på S:t Kristoffers väg 3 är att omsorgstagaren har möjlighet att testa olika välfärdstekniska lösningar, som exempelvis tillsyn via kamera som sen kan användas i sin bostad.

Nyrenoverade lokaler har gett nya arbetssätt

I samband med inflyttningen till S:t Kristoffers väg 3 har även ett förändrat arbetssätt införts. Alla yrkesgrupper arbetar mer systematiskt tillsammans och använder varandras kompetenser och personalresurser för omsorgstagarens bästa.

- Hela verksamheten genomsyras av ett salutogent arbetssätt vilket innebär att man ser till det som fungerar och det friska. Medarbetarna arbetar för att bidra till att omsorgstagarna ska uppleva en meningsfull, begriplig och hanterbar dag och få stöd i att leva sitt liv så självständigt som möjligt, säger Anneli Harnegård, verksamhetschef.

Publicerad: 20 maj 2021