Kalmar kommun avråder starkt från samtliga besök på vård- och omsorgsboendet Björkhaga

I nuläget genomförs ett smittspårningsarbete gällande covid-19 på boendet.

För att minimera risken för ytterligare smittspridning och som en viktig skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd införs en stark avrådan från besök på Björkhaga fram till och med den 28 maj.

- Vi ser en tillfällig stark avrådan som nödvändig för att minimera risken för smittspridning av covid-19. Vi förstår att avrådan från besök blir en begränsning för både omsorgstagare på vård- och omsorgsboendet och deras närstående, säger förvaltningschef Lena Thor.

Publicerad: 20 maj 2021