Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Kalmar kommun avråder starkt från besök på vård- och omsorgsboendena Enliden och Vasallparken

Med anledning av konstaterad smitta av covid-19 på vård- och omsorgsboendet Enliden i Rockneby och vård- och omsorgsboendet Vasallparken i Funkabo ska smittspårningsarbete genomföras.

För att minimera risken för ytterligare smittspridning och som en viktig skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd gäller en stark avrådan från besök på Enliden och Vasallparken under perioden 20 – 27 april.

- Vi ser en tillfällig stark avrådan som nödvändig för att minimera risken för smittspridning av covid-19. Vi förstår att avrådan från besök tyvärr blir en temporär begränsning för både omsorgstagare och deras närstående, säger omsorgens förvaltningschef Mattias Ask.

Publicerad: 20 april 2021