Kalmar kommun avråder starkt från besök på vård- och omsorgsboendet Ingelstorpsvägen 1 A-D

Med anledning av konstaterad smitta av covid-19 på vård- och omsorgsboendet Ingelstorpsvägen 1 i Smedby ska ett smittspårningsarbete genomföras. I nuläget har ingen omsorgstagare bekräftad smitta.

För att minimera risken för ytterligare smittspridning och som en viktig skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd gäller en stark avrådan från besök på boendets grupper A-D under perioden 13-16 april.

- Vi ser en tillfällig stark avrådan som nödvändig för att minimera risken för smittspridning av covid-19. Vi förstår att avrådan från besök tyvärr blir en temporär begränsning för både omsorgstagare och deras närstående, säger omsorgens förvaltningschef Mattias Ask.

Publicerad: 13 april 2021