Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Omsorgsnämnden prisade uppsatser inom högaktuella ämnen

Idag delade omsorgsnämnden ut stipendier till de studenter vid Linnéuniversitet som har skrivit de mest intresseväckande och tillämpbara uppsatserna inom områdena för e-hälsa och välfärdsteknik, hälso- och sjukvård samt socialt arbete eller ledarskap inom äldreomsorgen.

Uppsatserna kommer användas som diskussionsunderlag inom förvaltningens systematiska utvecklingsarbete.

- Årets stipendiater belyser högaktuella ämnen för oss: våld i nära relationer bland äldre, äldres syn på psykisk ohälsa och äldres erfarenhet och delaktighet vid användande av e-hälsa. Uppsatserna har en stor betydelse för vårt fortsatta arbete för att bli en av Sveriges bästa äldreomsorgskommuner, säger Michael Ländin, omsorgsnämndens ordförande.

Vinnare av stipendiet för socialt arbete och ledarskap inom äldreomsorg: ”Det finns nog ett stort mörkertal, men jag vet inte”

Anna-Maria Johansson och Jeanette Wilner belyser våld i nära relationer bland äldre i sin kandidatuppsats. Det kan vara svårt för enhetschefer och vård- och omsorgspersonal att upptäcka våld då språk, kultur men även åldrande och demenssjukdom gör det svårare att identifiera.

Genom utbildning och samtal om våldssituationer har vård- och omsorgspersonal en unik möjlighet att upptäcka våld i nära relationer bland äldre skriver Anna-Maria och Jeanette i sin slutsats. Uppsatsen är ett betydelsefullt diskussionsunderlag i vår pågående satsning - en kommun fri från våld.

Vinnare av stipendiet för hälso- och sjukvård inom äldreomsorg: ”Man kan springa ifrån det mesta men man kan aldrig springa ifrån sig själv… och själen kommer alltid ikapp en till sist”

Olle Karlberg och Louise Morreau har undersökt äldres syn på psykisk ohälsa i sin masteruppsats. Uppsatsen bidrar med viktiga kunskaper och belyser hur utanförskap till följd av ålder kan påverka den psykiska hälsan negativt.

Sociala sammanhang och en meningsfull tillvaro är hälsofrämjande och påverkar de äldres välbefinnande. Det är ett prioriterat ämne och berör omsorgsnämndens mål kring att motverka ofrivillig ensamhet och förebygga psykisk ohälsa.

Vinnare av stipendiet för e-hälsa och välfärdsteknik inom äldreomsorg: ”Äldre personers erfarenhet och delaktighet vid användandet av e-hälsa”

Johanna Boström och Charlotta Thomée Begic belyser ett högaktuellt ämne som berör omsorgsnämndens mål kring digitaliseringen inom äldreomsorgen. Kandidatuppsatsen visar både fördelar och nackdelar med äldres delaktighet i e-hälsolösningar. Ökad flexibilitet, egenvårdsförmåga och känslan av att bli sedd och hörd är några av flera betydelsefulla fördelarna som lyfts fram. Teknikproblem och svårighet att hantera ökat ansvar för sin vård beskrivs som nackdelar.

Senast uppdaterad: 30 mars 2021
Publicerad: 25 mars 2021