Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Kalmar kommun avråder starkt från samtliga besök på vård- och omsorgsboendet Frikadellen

Det finns en pågående smittspridning av covid-19 på omsorgsboendet Frikadellen i Lindsdal. Ett större smittspårningsarbete har inletts.

För att minimera risken för ytterligare smittspridning och som en viktig skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd gäller en stark avrådan från besök på boendet under perioden den 25 mars till 1 april.

- Vi ser en tillfällig stark avrådan som nödvändig för att minimera risken för smittspridning av covid-19. Vi förstår att avrådan från besök blir en begränsning för både omsorgstagare på vård- och omsorgsboendet och deras närstående, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Publicerad: 25 mars 2021