Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Kalmar kommun avråder starkt från samtliga besök på vård- och omsorgsboendet Dragkroken

Kalmar kommun avråder starkt från samtliga besök på vård- och omsorgsboendet Dragkroken

Det genomförs ett större smittspårningsarbete på boendet. För att minimera risken för ytterligare smittspridning och som en viktig skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd införs en stark avrådan från besök på Dragkroken i Lindsdal fram till och med den 12 februari.

- Vi ser en tillfällig stark avrådan som nödvändig för att minimera risken för smittspridning av covid-19. Vi förstår att avrådan från besök blir en begränsning för både omsorgstagare på vård- och omsorgsboendet och deras närstående, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Utöver vård- och omsorgsboendet Dragkroken har även Möregården, Vasallparken och Vänskapens väg en pågående stark avrådan från besök.

Publicerad: 4 februari 2021