Kalmar kommun avråder starkt från samtliga besök på tre vård- och omsorgsboenden

Det finns en pågående smittspridning och smittspårningsarbete genomförs på Vasallparken och Vänskapens väg.

För att minimera risken för ytterligare smittspridning och som en viktig skyddsförebyggande säkerhetsåtgärd gäller en stark avrådan från besök på Vasallparken och Vänskapens väg till den 9 februari. Utöver det förlängs besöksavrådan på Möregården till den 9 februari.

- Vi ser en tillfällig stark avrådan som nödvändig för att minimera risken för smittspridning av covid-19. Vi förstår att avrådan från besök blir en begränsning för både omsorgstagare på vård- och omsorgsboendet och deras närstående, säger förvaltningschef Mattias Ask.

Besöksavrådan gällande Frikadellen, Ingelstorpsvägen 1 och Dragkroken hävs från och med den 2 februari.

Publicerad: 2 februari 2021